Częstochowa
Aktualności

ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY OD DNIA 01.01.2023

gru 31, 2022

Od dnia 01.01.2023 wprowadza się następujące zmiany w organizacji ruchu autobusów w Oddziale Częstochowa.

Gmina KONOPISKA:

dni robocze w godzinach od godziny 17.00 zmienia się organizację ruchu autobusów na liniach 102/104. Ich zadania przejmie po godzinie 17.00 linia okrężna 103.

Pasażerowie do Jamek i Leśniaków w dni robocze po g. 17.00 mogą skorzystać z kursów:

* 17.25 linia 101 Cz-wa – Aleksandria – przesiadka w Wygodzie na linię 103, lub w Konopiskach Rynek na autobus jadący do Lublińca.

* 18.25 linia 101 Cz-wa – Aleksandria – przesiadka w Wygodzie na linię 103.

Kolejne kursy z Cz-wy po 19.00 przesiadki tak jak obecnie w Wygodzie na linię 103.

W soboty linia 102 i 104 zostaje przez cały dzień połączona w jedną linię okrężną o numerze 103, która kursuje w obu kierunkach przez cały dzień.

W niedziele uruchamia się dodatkowe połączenia na linii 103 celem umożliwienia dostępu do komunikacji przez cały dzień mieszkańcom Hutek, Leśniaków i Jamek.

Ponadto:

 • kurs 20.15 Cz-wa – Wygoda – Aleksandria opóźnia się na g. 20.20

 • uruchamia się od poniedziałku do soboty nowy kurs linia 101 – g. 4.00 Aleksandria – Konopiska Rynek

 • w dni robocze uruchamia się nowy kurs linia 101 – g. 17.02 Konopiska Rynek – Aleksandria

 • w dni robocze uruchamia się nowy kurs linia 103 – g. 23.41 Konopiska – Hutki

 • Do obsługi włącza się nowe przystanki w Walaszczykach: Walaszczyki Dom Sołecki, Walaszczyki Pętla dla linii 105 na której pojawią się dodatkowe kursy z Konopisk Rynek do Walaszczyk

w dni robocze: 6.10, 6.45, 7.45, 9.00, 9.55, 12.45, 14.20, 15.05, 16.40, 18.20, 19.20, 21.15, 22.25 w soboty: 6.15, 7.45, 9.05, 11.00, 12.45, 14.20, 15.45, 17.40, 19.20, 21.15, 22.25 w niedziele: 12.45, 15.45, 16.37, 17.40, 19.20, 21.15, 22.25.

Powroty z Walaszczyk Pętla do Konopisk Rynek

w dni robocze: 6.19, 6.53, 8.20, 9.10, 10.35, 13.30, 14.30, 15.13, 15.20S, 16.50, 18.30, 19.30, 21.25, 22.35 w soboty: 6.53, 7.55, 9.55, 11.45, 13.30, 14.30, 16.30, 18.20, 19.30, 21.25, 22.35 w niedziele: 12.14, 15.39, 16.30, 18.20, 19.30, 21.25, 22.35.

GMINA STARCZA – WOŹNIKI:

 • zawiesza się na odcinku T. Góry – Sośnica kurs o g. 4.20.

 • kurs z Sośnicy do Cz-wy z godziny 4.41 przyśpiesza się na g. 4.08 – od przystanku Starcza skrzyżowanie g. 4.40 przechodzi w kurs gminny przez Klepaczkę Zachodnią – Klepaczkę – Rudnik – Własną.

w dni robocze uruchamia się kursy:

5.33 Starcza – Łysiec – Częstochowa p. 6.01

6.05 Częstochowa – Łysiec – Własna – Klepaczka Zachodnia p. 6.28, w zamian za kurs o g. 5.40 z Cz-wy.

6.31 Klepaczka – Zachodnia – Rudnik – Własna Nadrzeczna – Łysiec Widokowa – Cz-wa p. 7.11

ponadto:

 • dotychczasowy kurs 8.50 Starcza – Łysiec przyśpiesza się na 8.40,

 • dotychczasowy kurs 8.10 T. Góry – Cz-wa przyśpiesza się na g. 8.00,

 • dotychczasowy kurs linii Kalety Miotek Kościół Skrzyżowanie – Kalety Drutarnia z g. 8.30 przyśpiesza się na g. 8.20,

 • dotychczasowy kurs Lubliniec – T. Góry 8.55 przyśpiesza się na g. 8.50,

 • dotychczasowy kurs 14.50 Cz-wa – T. Góry przyśpiesza się na g. 14.45,

 • dotychczasowy kurs 7.15 T. Góry – Ligota Woźnicka skrócony do przystanku Woźniki Florianek,

 • zawieszony zostaje w dni nauki szkolnej kurs 15.19 Woźniki Sośnica – T. Góry,

 • w dni nauki szkolnej uruchamia się nowy kurs 7.20 Woźniki – Ligota Woźnicka – Górale – Czarny Las – Ligota Woźnicka – Woźniki p. 7.45,

 • Na terenie Woźnik zostają utworzone nowe przystanki: Woźniki Szkoła, Woźniki Przedszkole, Psary Lompy SKR, Ligota Woźnicka Szkolna, Górale Skrzyżowanie, Czarny Las Cegielnia.

Gmina KOSZĘCIN

Na linii Brusiek – Koszęcin – Rusinowice – Sadów do obsługi w wybranych kursach została włączona kolonia sołecka PIŁKA. W związku z tym zmieniają się godziny odjazdów niektórych kursów tej linii.

GMINA Boronów

Linia Dębowa Góra – Boronów została wydłużona do przystanku BORONÓW KOSZĘCIŃSKA.

KIERUNEK KŁOBUCK – GMINA WRĘCZYCA W.

 • w dni nauki szkolnej kurs 6.35 Kłobuck – Grodzisko Wręczyca – (…l. 155) przyśpiesza się o 10 minut na g. 6.25.

 • w dni robocze kursy z Wręczycy do Kłobucka z godziny 8.00 opóźnia się na g. 8.10, a z godziny 9.00 na g. 9.05.

 

Zobacz więcej

GMINA KONOPISKA. ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY OD DNIA 05.02.2023R.

Od dnia 05.02.2023r. (niedziela) wprowadza się następujące zmiany w organizacji ruchu autobusów w Oddziale Częstochowa dedykowanych dla gminy KONOPISKA. Na wniosek podróżnych i Urzędu Gminy w Konopiskach dotychczasowy niedzielny kurs linii 103 Konopiska – Konopiska z...

KOREKTA ROZKŁADÓW JAZDY OD 16.01.2023

Od dnia 16 stycznia 2023 roku (poniedziałek) wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji dla oddziału Częstochowa: Kurs 20 T. Góry – Cz-wa na przystanku Łysiec ma skomunikowaną przesiadkę z linią 169 do Cz-wy w dni robocze przez cały rok w dni...

Wynajem busów, minibusów, autokarów